Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014

Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: Τι πρέπει να προσέξει ο υποψήφιος των voucher Point0_Skywalker_Voucher

Ανακοινώθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr, το νέο voucher του 2014 για για 30.000 νέους, ηλικίας 25-29 ετών, αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, προκειμένου να συμμετάσχουν στη δράση, είναι από 07 Αυγούστου 2014 (ώρα 10:00) έως και 15 Σεπτεμβρίου 2014 (ώρα 24:00).Η δράση περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών και πρακτική άσκηση 450 ωρών. Συνολικά, αναμένεται να ωφεληθούν 30.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:
  • 12.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ
  • 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στο site www.voucher.gov.gr και μόνον από εκεί. Εκεί, βρίσκεται και το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, καθώς και οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης. 

Κάθε άλλη επιλογή, όπως το να δοθούν δικαιολογητικά σε ΚΕΚ, μπορεί ναι μεν να μην απαγορεύεται, αλλά εμπεριέχει και κινδύνους, τους οποίους ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει και βέβαια να αποδέχεται.


Η χρονική στιγμή που θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ημερομηνία ενάρξεως της υποβολής. Μεταξύ υποψηφίων που έχουν ισοβαθμήσει, θα προηγηθούν οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει νωρίτερα την αίτησή τους. 


Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους υποψηφίους στον τρόπο με τον οποίο θα δηλώσουν τα προσόντα τους. 


Στο σημείο αυτό γίνονται συχνά λάθη τα οποία στο μέλλον οδηγούν στην ακύρωση της συμμετοχής του υποψήφιου. Συγκεκριμένα:


1)  Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να γίνει με βάση τα δικαιολογητικά που κατέχει ο κάθε υποψήφιος στα χέρια του και όχι βάσει των πραγματικών γνώσεών του.  

Παράδειγμα: Ο υποψήφιος έχει άριστη γνώση ξένης γλώσσας (πχ αγγλικά), όμως στα χέρια του έχει μόνο την πιστοποίηση Lower, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δηλώσει «καλή γνώση» και όχι άριστη. Ανάλογα θα δηλωθεί και η δεύτερη ξένη γλώσσα. Οι τίτλοι γλωσσομάθειας που αναγνωρίζονται από το ελληνικό δημόσιο αναφέρονται στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά.2)   Η διάρκεια της ανεργίας θα πρέπει να δηλωθεί με βάση την ημερομηνία  εκδόσεως της κάρτας ανεργίας και όχι βάσει του πραγματικού χρόνου ανεργίας του υποψηφίου.


3)   Το εισόδημα θα πρέπει να δηλώνεται με βάση το τεκμαρτό εισόδημα και όχι το δηλωθέν. 

Παράδειγμα: Ο υποψήφιος έχει δηλωθέν εισόδημα 5.500 € παράλληλα έχει στην κατοχή του αυτοκίνητο, για το οποίο η εφορία τον φορολογεί για 7.000 €. Σε αυτή την περίπτωση, στην δήλωσή του δεν θα βάλει το ποσό που έχει δηλώσει στην εφορία, αλλά το ποσό για το οποίο τελικά φορολογήθηκε και φαίνετε στο εκκαθαριστικό σημείωμα. (7.000€) 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν για πληροφορίες και στο τηλεφωνικό κέντρο της δράσης: 8001144444, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως 17:00


Καλή επιτυχία!Γεωργία Κωνσταντίνου

Διευθύντρια Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας

Skywalker.gr