Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Νέο πρόγραμμα της Pepsico "Learn More, Do More, Ask More"


Η εταιρεία Pepsico ανέλαβε να διοργανώσει μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων το "Pepsico School". Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα διεξαχθούν από τους εργαζομένους της Pepsico θα πραγματοποιηθούν σε 8 ημέρες όπου θα ολοκληρώνονται ένα σεμινάριο κάθε μήνα.
Σε κάθε πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος έως και 30 άτομα τα οποία θα επιλαχθούν έπειτα από κλήρωση και θα ανακοινώνονται κάθε μέρα ξεχωριστά.

Τα προγράμματα είναι τα ακόλουθα:

BUSINESS PLANNING
AGRO
ACCOUNTING
SALES
IT
MARKETING & INSIGHTS
HR 


Η υποβολή αιτήσεων για το πρώτο μάθημα HR είναι έως τις 14 Απριλίου
για το δεύτερο μάθημα HR είναι έως τις 14 Μαϊου
για το τρίτο μάθημα  MARKETING & INSIGHTS είναι έως τις 10 Ιουνίου
για το τέταρτο μάθημα SALES είναι έως τις 6 Ιουλίου
για το πέμπτο μάθημα AGRO είναι έως τις 12 Αυγούστου
για το έκτο μάθημα IT είναι έως τις 9 Σεπτεμβρίου
για το έβδομο μάθημα BUSINESS PLANNING είναι έως τις 7 Οκτωβρίου
και για το όγδοο μάθημα ACCOUNTING είναι έως τις 11 Νοεμβρίου

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις μπορείτε να επισκεφθείτε το  www.pepsicoschool.gr.

Αλλαγές στους όρους του Voucher Πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ
Με ΝΕΟ δελτίο Τύπου ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ μερική ανάκληση και τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης με τίτλο “Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ”.

Σύμφωνα λοιπόν με την τροποποίηση αυτή οι ωφελούμενοι διπλασιάζονται σε αριθμό. Οπότε όλοι οι αιτηθέντες είναι και επιλεγέντες. Συνολικά θα ωφεληθούν της Επιταγής 13.000 άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 
Παράλληλα, θα υπάρξει διεύρυνση του αριθμού των παρόχων κατάρτισης καθώς και επίτευξη της επιδιωκόμενης συνάφειας της θέσης πρακτικής με την ειδικότητα των ωφελούμενων, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση. Οι πάροχοι κατάρτισης θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής μέχρι και τις 30 Απριλίου 2015.

Τα τελικά αποτελέσματα για τους παρόχους θα ανακοινωθούν στις 7 Μαΐου 2015 και οι επιταγές κατάρτισης θα εκδοθούν από τις 30 Απριλίου έως τις 29 Μαΐου 2015.

Αναλυτικά, οι αλλαγές αφορούν στα εξής:
 
  • Οι συνολικές ώρες κατάρτισης από 1.040 γίνονται 600, εκ των οποίων οι 120 ώρες θεωρία και οι 480 Πρακτική και διαμορφώνονται αναλόγως τα θεματικά αντικείμενα, δεδομένου του χρόνου που υπολείπεται για την υλοποίηση της δράσης και των περιορισμών που τίθενται από το ΕΣΠΑ.
  • Αυξάνεται το Μέσο Ωριαίο Κόστος (ΜΩΚ) του εκπαιδευτικού επιδόματος από 3 σε 4€/ώρα.
  • Ως εκ τούτου, η αξία της επιταγής κατάρτισης διαμορφώνεται στα 1.680€ (600*2,80) και το εκπαιδευτικό επίδομα στα 2.400€ (600*4,00).
  • Προβλέπεται συνάφεια των πτυχίων των ωφελουμένων με τις θέσεις πρακτικής άσκησης.


Μαρία Παπαδάκη
Υπεύθυνη Υποστήριξης Προγραμμάτων Κατάρτισης & Απασχόλησης, Skywalker.gr