Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Αλλαγές στους όρους του Voucher Πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ
Με ΝΕΟ δελτίο Τύπου ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ μερική ανάκληση και τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης με τίτλο “Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ”.

Σύμφωνα λοιπόν με την τροποποίηση αυτή οι ωφελούμενοι διπλασιάζονται σε αριθμό. Οπότε όλοι οι αιτηθέντες είναι και επιλεγέντες. Συνολικά θα ωφεληθούν της Επιταγής 13.000 άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 
Παράλληλα, θα υπάρξει διεύρυνση του αριθμού των παρόχων κατάρτισης καθώς και επίτευξη της επιδιωκόμενης συνάφειας της θέσης πρακτικής με την ειδικότητα των ωφελούμενων, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση. Οι πάροχοι κατάρτισης θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής μέχρι και τις 30 Απριλίου 2015.

Τα τελικά αποτελέσματα για τους παρόχους θα ανακοινωθούν στις 7 Μαΐου 2015 και οι επιταγές κατάρτισης θα εκδοθούν από τις 30 Απριλίου έως τις 29 Μαΐου 2015.

Αναλυτικά, οι αλλαγές αφορούν στα εξής:
 
  • Οι συνολικές ώρες κατάρτισης από 1.040 γίνονται 600, εκ των οποίων οι 120 ώρες θεωρία και οι 480 Πρακτική και διαμορφώνονται αναλόγως τα θεματικά αντικείμενα, δεδομένου του χρόνου που υπολείπεται για την υλοποίηση της δράσης και των περιορισμών που τίθενται από το ΕΣΠΑ.
  • Αυξάνεται το Μέσο Ωριαίο Κόστος (ΜΩΚ) του εκπαιδευτικού επιδόματος από 3 σε 4€/ώρα.
  • Ως εκ τούτου, η αξία της επιταγής κατάρτισης διαμορφώνεται στα 1.680€ (600*2,80) και το εκπαιδευτικό επίδομα στα 2.400€ (600*4,00).
  • Προβλέπεται συνάφεια των πτυχίων των ωφελουμένων με τις θέσεις πρακτικής άσκησης.


Μαρία Παπαδάκη
Υπεύθυνη Υποστήριξης Προγραμμάτων Κατάρτισης & Απασχόλησης, Skywalker.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου