Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Η Σημασία και ο Σκοπός της Συνοδευτικής ΕπιστολήςΗ συνοδευτική επιστολή όπως και το βιογραφικό σημείωμα είναι ο καθρέπτης του υποψηφίου καθώς αποτελεί την πρώτη επαφή με την εταιρία. Εξηγεί τους λόγους για τους οποίους θέλεις να εργαστείς στην συγκεκριμένη επιχείρηση, καθώς επίσης και για ποιο λόγο είσαι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη θέση. Σκοπός είναι να προκαλέσει το ενδιαφέρον του εργοδότη, ώστε να διαβάσει το βιογραφικό σου σημείωμα και να μπορέσεις να πετύχεις μια συνάντηση για συνέντευξη.

Η δομή της συνοδευτικής επιστολής είναι:
 • Προσωπικά στοιχεία του αποστολέα
 • Ημερομηνία αποστολής
 • Στοιχεία παραλήπτη ή τμήμα εταιρίας
 • Πρόλογος (Δηλώνουμε τον τίτλο θέσης για την οποία ενδιαφερόμαστε και προσπαθούμε να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον του παραλήπτη)
 • Κυρίως θέμα (Παρουσιάζουμε τις εμπειρίες μας, τις ικανότητές μας, τις σπουδές μας)
 • Επίλογος (Υπενθυμίζουμε το ενδιαφέρον μας για τη συγκεκριμένη θέση και εκδηλώνουμε τη διαθεσιμότητά μας για μια πρώτη συνέντευξη)
Χρήσιμες οδηγίες για τη σύνταξη της συνοδευτικής επιστολής
 • Να είναι σύντομη και περιεκτική (να μην ξεπερνάει τη μια σελίδα)
 • Να είναι γραμμένη στο ίδιο χρώμα με το βιογραφικό σημείωμα, καθώς και τυπωμένη στο ίδιο χαρτί
 • Να είναι γραμμένη με ευγενικό τρόπο, αλλά όχι υπερβολές
 • Να φαίνεται ότι είσαι ενήμερος για τις δραστηριότητες της εταιρίας και για τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης
 • Να απευθύνεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο ή στο τμήμα μιας επιχείρησης
 • Να μην περιέχει ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη
Μια συνοδευτική επιστολή μπορεί να χαρακτηριστεί αποτελεσματική όταν παρουσιάζει με συνοπτικό και σαφή τρόπο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που σε καθιστούν κατάλληλο για τη συγκεκριμένη θέση και πείθει τον παραλήπτη ότι έχει συνταχθεί ειδικά για τη συγκεκριμένη θέση ή εταιρία.

Βενιέρη Άννα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου