Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Παρουσιάσεις σε μαθητές ΕΠΑΛ για την αγορά εργασίας


Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού προσκαλεί το Skywalker.gr για μια σειρά παρουσιάσεων σε μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων. 

Σκοπός των παρουσιάσεων αυτών είναι να ενημερώσουν τους νέους για τις βέλτιστες πρακτικές ένταξης στην αγορά εργασίας.  Έτσι, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το σωστό τρόπο σύνταξης ενός βιογραφικού σημειώματος, τη σημασία της συνοδευτικής επιστολής, τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, καθώς και για τα προγράμματα ΕΣΠΑ και μαθητείας, που προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και πρακτικής άσκησης.
 
Οι τρεις πρώτες παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 20, 21, 26 Φεβρουαρίου και 7 Μαρτίου στους χώρους των ΕΠΑΛ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου