Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Ζήτηση και Προσφορά Δεξιοτήτων Μέχρι το 2020Το διάστημα 2008-2010 εξαιτίας της οικονομικής επιβράδυνσης χάθηκαν στην Ευρώπη περίπου 5,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Παρότι ο αριθμός αυτός είναι αναμφισβήτητα μεγάλος, είναι χαμηλότερος από εκείνον που αρχικά αναμενόταν.
Για τη δεκαετία που διανύουμε, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) προβλέπει ότι οι ευκαιρίες απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξηθούν κατά 83 εκατομμύρια κατά προσέγγιση. Από αυτά, τα 8 περίπου αφορούν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν σε υπάρχουσες θέσεις που θα μείνουν κενές λόγω της αποχώρησης μέρους του εργατικού δυναμικού από την αγορά εργασίας. Οι προβλέψεις για τη χώρα μας είναι πιο απαισιόδοξες, δεδομένου ότι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αναμένεται να είναι αρνητική (-227 χιλιάδες). Οι συνολικές ευκαιρίες απασχόλησης, όμως, υπολογίζονται θετικές, 1.177.000, και θα προκύψουν ουσιαστικά από την ανάγκη κάλυψης υφιστάμενων θέσεων οι οποίες θα παραμείνουν κενές (1.404.000).
Η αύξηση των θέσεων εργασίας προβλέπεται ότι δεν θα αφορά στον ίδιο βαθμό τους εργαζομένους όλων των επιπέδων δεξιοτήτων. Το 45% περίπου των νέων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη μέχρι το 2020, θα αφορά σε εργαζομένους υψηλών δεξιοτήτων, ενώ άλλο ένα 45% σε εργαζομένους μετρίων προσόντων.
Αντίθετα, η ζήτηση για εργαζομένους χαμηλών προσόντων θα περιοριστεί σε μόλις 10% και θα οφείλεται αποκλειστικά στην ανάγκη κάλυψης θέσεων που θα μείνουν κενές, δεδομένου ότι η ζήτηση λόγω επέκτασης θα είναι αρνητική (-12%). Στην Ελλάδα η κατάσταση διαφοροποιείται ελαφρώς, καθώς η πλειοψηφία της ζήτησης προβλέπεται ότι θα αφορά σε άτομα μετρίων προσόντων (46%), ενώ το ποσοστό των θέσεων εργασίας για εργαζομένους υψηλών δεξιοτήτων υπολογίζεται σε 38%. Όπως και στην Ευρώπη αλλά σε εντονότερο βαθμό, η ζήτηση λόγω επέκτασης για τα άτομα χαμηλών προσόντων θα είναι αρνητική (-19%), παρόλα αυτά αρκετές υπάρχουσες θέσεις εργασίας θα μείνουν κενές, με αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση για τους εργαζομένους αυτών των δεξιοτήτων να είναι θετική (16% της συνολικής ζήτησης) (Διάγραμμα 1).
Διάγραμμα 1. Νέες θέσεις εργασίας ανάλογα με το επίπεδο δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού για το 2010-2020 (σε χιλ.)

Πηγή: Cedefop, Skills Forecasts, 2013.
Σημείωση: Χαμηλών δεξιοτήτων θεωρούνται οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετρίων δεξιοτήτων θεωρούνται οι απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υψηλών δεξιοτήτων οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως το επίπεδο δεξιοτήτων που κατέχει το εργατικό δυναμικό στις διάφορες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζει μεγάλες αποκλίσεις, αντικατοπτρίζοντας διαφορές στο εκπαιδευτικό σύστημα, στις οικονομικές δομές αλλά και στη ζήτηση δεξιοτήτων. Για το σύνολο της Ευρωζώνης τη δεκαετία 2000-2010 παρατηρείται μεγάλη αύξηση των ατόμων με υψηλές δεξιότητες κατά 40,3%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα ανέρχεται σε 51,2%. Οι εργαζόμενοι υψηλών δεξιοτήτων αναμένεται να σημειώσουν περαιτέρω αύξηση τη δεκαετία που διανύουμε, καθώς θα υπάρξει σε κάποιο βαθμό αντικατάσταση των εργαζομένων που θα συνταξιοδοτηθούν και οι οποίοι είχαν λιγότερες ευκαιρίες να αποκτήσουν τα τυπικά προσόντα. Στον αντίποδα, κατ' επέκταση, βρίσκεται το εργατικό δυναμικό χαμηλών δεξιοτήτων, το οποίο αναμένεται να συρρικνωθεί περαιτέρω την τρέχουσα δεκαετία κατά περίπου 28%. Όσον αφορά, τέλος, στα άτομα με μεσαίες δεξιότητες αναμένεται μικρή αύξηση κατά 3% περίπου στην Ευρώπη, ενώ στην Ελλάδα η προβλεπόμενη αύξηση τοποθετείται κοντά στο 9% (Διάγραμμα 2).
Διάγραμμα 2. Προσφορά δεξιοτήτων σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση (ποσοστιαία μεταβολή).
Πηγή: Cedefop, Skills Forecasts, 2013.
Σημείωση: Οι τιμές για τη δεκαετία 2010-2020 αφορούν σε προβλέψεις.
Δανιηλοπούλου Νικολέτα, MSc
Οικονομολόγος
Ερευνήτρια EduJob

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου