Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

ΙΕΚ & Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι ημέρες που διανύουμε είναι από τις δυσκολότερες στη ζωή των νέων ανθρώπων, οι οποίοι τελείωσαν το Λύκειο και περνούν τη δοκιμασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Όλοι οι μαθητές ζουν με την αγωνία αν θα τα καταφέρουν με τις εξετάσεις και αν θα μπορέσουν να εισαχθούν σε κάποιο ίδρυμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Όμως, η τύχη δεν θα είναι ευνοϊκή για όλους, αλλά και όλοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να φτάσουν μέχρι τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.
Άλλωστε, τόσο τα παιδιά αλλά πολύ περισσότερο οι γονείς, θα πρέπει ν' αποδεχτούν ότι η Ανώτατη Εκπαίδευση δεν είναι μονόδρομος! Υπάρχουν και άλλοι δρόμοι που μπορεί ν' ακολουθήσει ένας νέος, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία και γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση.
Μια τέτοια επιλογή είναι οι σπουδές στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα οποία τα τελευταία χρόνια επιλέγουν όλο και περισσότεροι νέοι, καθώς οι ειδικότητες που προσφέρουν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής, ενώ η απάντηση στο ερώτημα "ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς ειδικότητες" διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας.
Η εξειδίκευση που προσφέρουν οι σπουδές στα ΙΕΚ δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους να έχουν μεγαλύτερες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, καθώς η αγορά θέλει άτομα που έχουν αποκτήσει εξειδίκευση σε κάποιον τομέα, όπως για παράδειγμα ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων,Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής, Νοσηλευτικής Τραυματολογίας, Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου, Ειδικός Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing), Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης κ.ά.
Για πολλές από τις ειδικότητες που προσφέρουν τα ΙΕΚ, έχουν κατοχυρωθεί τα επαγγελματικά δικαιώματα. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η κατοικία του αιτούντος. Ρύθμιση, όμως, επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν απαιτείται για όλα τα επαγγέλματα, καθότι η πρόσβαση σε πολλά από αυτά είναι ελεύθερη.
Οι διπλωματούχοι ειδικοτήτων των ΙΕΚ έχουν τη δυνατότητα εργασίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι νέοι που επιθυμούν να καταρτιστούν σε κάποια από τις ειδικότητες που προσφέρονται στα ΙΕΚ, είναι απαραίτητο να ενημερώνονται έγκυρα για τα επαγγελματικά δικαιώματα των προσφερόμενων ειδικοτήτων, και για τις επιλογές που θα τους παρέχει το δίπλωμά τους ως προς την εύρεση εργασίας.
Η διάρκεια φοίτησης στα ΙΕΚ της χώρας είναι τέσσερα εξάμηνα, ωστόσο υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις για ορισμένες ειδικότητες. Πιο συγκεκριμένα, αν κάποιος απόφοιτος Επαγγελματικού λυκείου επιλέξει ειδικότητα με την οποία είχε ασχοληθεί και στο σχολείο του, τότε αυτομάτως απαλλάσσεται από τα δύο πρώτα εξάμηνα του ΙΕΚ και πηγαίνει απευθείας στο δεύτερο έτος, ή αλλιώς στο 3ο εξάμηνο.
Χρήσιμες πληροφορίες
Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό, που το καθένα περιλαμβάνει 14 πλήρεις εβδομάδες. Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει το Φεβρουάριο και το εαρινό αρχίζει το Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο. Η κατάρτιση στα δημόσια ΙΕΚ, αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ, πραγματοποιείται κυρίως τις απογευματινές ώρες.
Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μεικτά μαθήματα.
Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται, τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.
Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η βεβαίωση αυτή τούς δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάστασης. Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι καταρτιζόμενοι τυγχάνουν αναβολής από τη στράτευση.

Ιωάννα Σίμη
Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου