Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Το ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προχωρά σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα με στόχο να προσφέρει 100 υποτροφίες που θα συνδυάζουν τις σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο με την απασχόληση


Το ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προχωρά σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα με στόχο να προσφέρει 100 υποτροφίες που θα συνδυάζουν τις σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο με την απασχόληση

Νέο καινοτόμο Πρόγραμμα Υποτροφιών «2+2» από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με βάση το οποίο επιβραβεύεται η αριστεία με τον πιο ουσιαστικό τρόπο.

Ο σκοπός αυτού του προγράμματος είναι διττός. Αφενός, η σύνδεση της αγοράς εργασίας με τις μεταπτυχιακές σπουδές και αφετέρου οι άριστα εξειδικευμένοι νέοι επιστήμονες να απασχολούνται από τις κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς της χώρας μας στον κλάδο των σπουδών τους.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για διετείς υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά πανεπιστήμια που περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε επιχείρηση και αντικείμενο συναφές με αυτό του μεταπτυχιακού. Με την ολοκληρωμένη περάτωση του μεταπτυχιακού, η επιχείρηση στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας με το ΙΚΥ θα προσλαμβάνει τον υπότροφο με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για δύο επιπλέον χρόνια.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσβλέπει στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων μας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης γενικότερα. Η περαιτέρω εξειδίκευση του υποτρόφου, η μεταφορά τεχνογνωσίας στην επιχείρηση, καθώς και η επένδυση της επιχείρησης στον υπότροφο για τέσσερα ολόκληρα χρόνια, δύο χρόνια πρακτική άσκηση και διετή σύμβαση εργασίας,  είναι μερικά μόνο από τα οφέλη.

Οι επιστημονικοί τομείς και οι εξειδικεύσεις, στις οποίες θα μετεκπαιδευτούν οι δικαιούχοι-υπότροφοι είναι: Τραπεζική, Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Ελεγκτική, Διοίκηση Κινδύνου, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ναυτιλιακά, Οικονομική Επιστήμη, Εφαρμοσμένα Οικονομικά, Διεθνή Οικονομικά, Οικονομική Ανάλυση, Αγροτική Οικονομία, Πληροφορική, Μαθηματικά, Στατιστική, Ενέργεια, Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://www.iky.gr/epikoinwnia/nea-anakoinwseis/item/1614-100-nees-upotrofies-ikyete


Αθανασία Τσουκαλά, Υπεύθυνη Digital Marketing, Skywalker.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου