Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

"Επιταγή Εισόδου για Νέους Ηλικίας από 25 έως 29 ετών"

Σκοπός της δράσης είναι η διερεύνηση ευκαιριών για την είσοδο των ηλικιακά νέων ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.


Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:

Επιταγή Εισόδου για Νέους Ηλικίας από 25 έως 29 ετών, οαεδ, εσπα, voucher 2014


  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 450 ωρών σε 2 φάσεις (200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης - α΄ φάση και 250 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης - β΄ φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτησή του στην επιχείρηση πρακτικής

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 30.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:
  • 12.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ
  • 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Παρακαλούμε για την αίτησή σας στο πρόγραμμα πατήστε στο παρακάτω κουμπί: ΑΙΤΗΣΗ επιλέξτε την ομάδα ωφελούμενων που ανήκετε και προχωρήστε στην αίτηση.


Η Υποβολή έχει ήδη ξεκινήσει από τις 07 Αυγούστου 2014.

Λήξη Υποβολής Αίτησης: 15 Σεπτεμβρίου 2014.

Στη συνέχεια με την ολοκλήρωση της αίτησής σας μπείτε ξανά στο point0.gr και:  

  • Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για το πρόγραμμα
  • Συμπληρώστε τον αριθμό Κ.Α.Υ.Α.Σ.
  • Συνδεθείτε με επιχειρήσεις
  • Αναζητήστε τα διαθέσιμα ΚΕΚ

Εφόσον, ανακοινωθούν τα αποτελέσματα θα σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη της αίτησής σας.


Πρόσκληση στο site του φορέα που έχει ανακοινωθεί: http://voucher.gov.gr

Για περαιτέρω πληροφορίες από το skywalker.gr απευθυνθείτε σε εμάς στο τηλ: 210 9730280, ή στο email:point0@skywalker.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου