Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Σταδιοδρόμιο 2014: Κατηγορίες Επιδοτούμενης ΕπιχειρηματικότηταςΣάββατο, 15 Μαρτίου, 14.10 - 15. 40

Νεανική Επιχειρηματικότητα:
Αλέξιος Δημητρόπουλος - CEO Founder της Cognitive Space

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Γεωργία Ράφαν, Myrtillo

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα:
Δημήτρης Ραφτόπουλος, CHIF Executive Manager & Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Knowl

Αγροτική Επιχειρηματικότητα:
Δ. Ιατρίδης ειδ.γραμμ. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Δημήτρης Ραφτόπουλος
Ο κ. Ραυτόπουλος έχει σπουδές σε Επιχειρησιακά Θέματα και κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και σε Φυλετικές Διακρίσεις. Βασικά πεδία αρμοδιοτήτων του στα οποία διαθέτει εκτενή εμπειρία είναι οι τομείς επιχειρησιακού σχεδιασμού, αξιολόγησης & διαχείρισης έργων, προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και Eθνικούς πόρους.

Αναλυτικότερα δραστηριοποιείται σε θέματα ανάπτυξης και εκπαίδευσης και ένταξης ανθρωπίνου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καινοτόμες δράσεις για την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση, ισότητας φύλων, προώθησης της απασχόλησης και ενίσχυσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων, με εξειδίκευση σε θέματα γηράσκοντος πληθυσμού και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων. Διαθέτει σχετική εμπειρία σε θέματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς στο πλαίσιο υποστήριξης τους στην υλοποίηση Έργων και Προγραμμάτων των ΚΠΣ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, με κεντρικούς άξονες τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε Τρίτες Χώρες

Έχει διατελέσει Διευθυντής Προσωπικού Αγώνων στα Χωριά των εκπροσώπων MME, για λογαριασμό της Οργανωτικής Επιτροπής ΑΘΗΝΑ 2004 και σύμβουλος σε ΟΤΑ Αʼ και Βʼ Βαθμού, Εμπορικός Διευθυντής καθώς και Διευθυντής Ανάπτυξης σε ηγέτιδες εταιρίες του χώρου των ΤΠΕ . Έχει ασχοληθεί με τη διαχείριση και υλοποίηση διακρατικών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με έμφαση στην τοπική ανάπτυξη μέσω συνεργασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου